Beramā sāls (3.malums)

kompensē augu valsts barības līdzekļos nepietiekamo nātrija daudzumu. Nātrija hlorīds regulē ūdens bilanci organismā, skābju līdzsvaru organisma šķidrumos. Īpaši svarīgi liellopus nodrošināt ar sāli, uzsākot ganību sezonu. 

Piedāvājam: 

- beramo sāli - 30 kg maisos vai 1 tonna big-bagos. 

Cena: 6.35
Daudzums: