Laizāmais bloks liellopiem

Minerālbarība liellopiem 

Šo papildbarību atļauts izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar regulām (EK) Nr. 834/2007 un (EK) Nr. 889/2008. 

Izejvielas 

Kalcija karbonāts, nātrija hlorīds, kalcija‐nātrija fosfāts, monokalcija fosfāts (neorganisks), kviešu klijas*, magnija oksīds, magnija sulfāts. 

Lietošana un ieteicamās devas 

Izēdināt liellopiem. Maksimālais daudzums: 0.8 % no dienas barības devas. 

Satur varu. Neizēdināt aitām! 

a) 4.00 % sausnas no ekoloģiskās/bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumiem* 

b) 0.00 % sausnas no uzņēmumiem pārejas periodā uz ekoloģisko lauksaimniecību 

c) 98.00 % sausnas nav attiecināma uz a) un b) (minerālu izcelsmes barības sastāvdaļas) 

d) 4.00 % sausnas no lauksaimniecības izcelsmes barības sastāvdaļām* 

* Atļauts izmantot ekoloģiskajā/bioloģiskajā ražošanā saskaņā ar regulām (EK) Nr. 834/2007 un (EK) Nr. 889/2008. 

* Šī barības sastāvdaļa ražota atbilstoši BIOLAND e.V. prasībām. 

* DE‐OECO‐060 – bioloģiskās kontroles institūcija: QAL.

Sastāvs Laizāmais bloks liellopiem
Pelnvielas 2.40% (HCl-nešķīstošie)
Ca : P 4:1
Kalcijs (Ca) 16%
Fosfors (P) 4%
Nātrijs (Na) 10%
Magnijs (Mg) 3%

Cena: 72.60
Daudzums: